Oferta

Obsługa księgowa w zakresie:
– prowadzenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
– prowadzenia księgi przychodów i rozchodów,
– prowadzenia ksiąg rachunkowych,
– prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia,
– prowadzenia rejestrów zakupu i sprzedaży VAT,
– sporządzania i przekazywania deklaracji VAT,
– ustalania zaliczek na podatek dochodowy,
– sporządzania rozliczeń rocznych PIT.

Obsługa kadrowo – płacowa w zakresie:
– sporządzania list płac,
– sporządzania i przekazywania deklaracji ZUS,
– rejestracji, aktualizacji, wyrejestrowywania pracowników w ZUS,
– ustalania zaliczek na podatek od wynagrodzeń PIT-4R,
– sporządzania deklaracji rocznych: PIT-4R, PIT-11,
– ewidencji i rozliczania urlopów oraz zwolnień chorobowych.

Rozliczanie deklaracji PFRON.

Pomoc przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej.

Na życzenie: odbiór dokumentów od klienta.